Welkom bij vvZwaluwen

V.V. Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136VH Vlaardingen
010-4749436
info@vvzwaluwen.nl

Postadres:
Postbus 6009
3130DA Vlaardingen

Adres

Update van het jeugdbestuur: jeugdplan & organogram

Organogram Jeugdplan-2 v10Op dit moment werken we keihard aan de laatste aanpassingen aan ons jeugdplan. Met de komst van onze nieuwe Hoofd Jeugdopleiding, Arno Kooij, gaat dit de afrondende fase in. In het jeugdplan formeren wij onze doelstellingen voor korte en lange termijn.

Op de achtergrond zijn we onderdelen van dit jeugdplan al aan het uitvoeren. Bijvoorbeeld de organisatie en randvoorwaarden zo inrichten dat we onze doelstellingen kunnen realiseren. Het aanbrengen van deze structuur schept duidelijkheid in de organisatie en schept de juiste voorwaarden om het beleid naar de praktijk te kunnen brengen. Een belangrijk onderdeel daarvan is een duidelijk organogram. Wie leidt welke processen? Bij wie kunt u waarvoor terecht? Omdat dit voor alle leden van belang is, maken wij dit organogram alvast beschikbaar. U kunt het hier raadplegen*. Ook is de pagina van het jeugdbestuur weer up-to-date, daar zijn alle contactgegevens te vinden.

* Een aantal teams kennen meer dan één begeleider. Voor het overzicht beperken wij ons tot één naam.