Welkom bij vvZwaluwen

V.V. Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136VH Vlaardingen
010-4749436
info@vvzwaluwen.nl

Postadres:
Postbus 6009
3130DA Vlaardingen

Adres

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering; maandag 20 september

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 20 september aanstaande om 20:00 uur.
Gezien de huidige maatregelen rondom Corona en het beperkt aantal beschikbare plaatsen in de kantine dient u zich vooraf aan te melden. Dit kan door een mail te sturen aan voorzitter@vvzwaluwen.nl.

Er zijn 50 plaatsen beschikbaar (inclusief het bestuur en barvrijwilligers). Mochten er meer inschrijvingen zijn dan wij kunnen plaatsen dan zullen wij de ALV digitaal/online uitbreiden.

Het indienen van vragen kan uiterlijk tot 72 uur voorafgaand aan de vergadering. Mocht u vooraf het jaarverslag willen ontvangen, dan horen wij dat graag van u.

Onderstaand de agenda;

  • Opening door de voorzitter
  • Jaarverslag
  • Jubilarissen
  • Financieel verslag en decharge door de kascommissie
  • Voorlopige begroting 2021-2022
  • Nieuwe bestuursleden 2021-2022
  • Behandeling vragen
  • Sluiting

Wij verwelkomen u graag op 20 september!

Hartelijke groet,

Het bestuur van v.v. Zwaluwen