Welkom bij vvZwaluwen

V.V. Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136VH Vlaardingen
010-4749436
info@vvzwaluwen.nl

Postadres:
Postbus 6009
3130DA Vlaardingen

Adres

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

Geacht Zwaluwen lid,

Hierbij nodigt het Bestuur van v.v. Zwaluwen u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2017, die zal worden gehouden op maandag 29 januari 2018 in ons clubgebouw aan de Zwaluwenlaan te Vlaardingen; aanvang 20.00 uur.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering van v.v. Zwaluwen

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 november 2016
 4. Jaarverslag seizoen 2016-2017 (inclusief verslag van de secties)
 5. Financieel verslag 2016-2017 en vaststelling begroting 2017-2018
 6. Vaststelling contributie seizoen 2017-2018
 7. Verslag en benoeming kascontrolecommissie
 8. Uitreiking insigne jubilarissen
 9. Bestuursverkiezing/-uittreding

  Hugo van Tienhoven – herkiesbaar
  Jack Riedijk – herkiesbaar
  Cock Verboon – herkiesbaar
  Ashraf Yassen – kiesbaar
  Kandidaten en tegenkandidaten kunnen worden aangemeld conform artikel 9 lid 2 van de Statuten. Dit artikel luidt: “Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste 10 (tien) leden middels een lijst met handtekeningen. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.”

 10. Rondvraag en sluiting

Indien u voor de vergadering in het bezit wilt zijn van de notulen en/of de financiële stukken (incl. toelichting), dan kunt u hiertoe vanaf per e-mail een verzoek doen aan de secretaris (bestuur@vvzwaluwen.nl). Afmeldingen voor de Algemene Ledenvergadering kunnen worden gedaan via de secretaris (bestuur@vvzwaluwen.nl).

Met sportieve groet,

 

namens het Bestuur,
Arjet Meerman
Secretaris