Welkom bij vvZwaluwen

V.V. Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136VH Vlaardingen
010-4749436
info@vvzwaluwen.nl

Postadres:
Postbus 6009
3130DA Vlaardingen

Adres

Start van het voetbalseizoen!

Beste leden, ouders, verzorgers en vrijwilligers,

De schoolvakanties naderen het einde en dat houdt in dat we ons weer gaan voorbereiden op een nieuw voetbalseizoen. Een aantal belangrijke punten voor de start van dit seizoen:

  • Er zijn al een aantal jeugdteams begonnen met trainen. Alle andere teams (incl. de Voetbalschool) starten in de week van maandag 26 augustus (tenzij je een bericht krijgt van je trainer dat de training op een andere datum start i.v.m. zijn of haar vakantie).
  • Voor veel teams staan de eerste (beker)wedstrijden al gepland voor 31 augustus. Ook hier geldt, houdt contact met je trainer.
  • De nieuwe indeling van de trainingstijden is reeds op de website geplaatst.
  • De voorlopige indelingen van de midden- en onderbouw teams worden eind deze week via de trainer per mail bekend gemaakt. De indeling wordt i.v.m. de privacy niet op de site geplaatst.
  • Mochten er na deze week vragen zijn dan kunt u mailen naar: ASConderbouw@gmail.com of ASCmiddenbouw@gmail.com
  • Willen alle ouders er zorg voor dragen dat het juiste e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie. Dit is zeer belangrijk voor het communiceren naar de leden toe.
  • Mocht u het eerste termijn of het volledige bedrag van de contributie nog niet betaald hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk dit vóór 1 september 2019 te doen. Zonder (een deel van de) betaling zal uw kind helaas niet mee kunnen spelen.

Voor nu wensen wij iedereen alvast een fantastisch voetbalseizoen toe!