Welkom bij vvZwaluwen

V.V. Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136VH Vlaardingen
010-4749436
info@vvzwaluwen.nl

Postadres:
Postbus 6009
3130DA Vlaardingen

Adres

Vandaag donderdag 30 april hervatten wij de jeugdtrainingen!

De overheid heeft bekend gemaakt dat sporten voor de jeugd onder voorwaarden weer wordt toegestaan. Daarom heeft het bestuur van v.v. Zwaluwen in overleg met de Gemeente Vlaardingen besloten om het trainen op ons sportpark onder strikte voorwaarden weer toe te staan. Zo is afgesproken dat onze pupillenteams tot en met 12 jaar weer mogen trainen en onderlinge wedstrijden spelen. Voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar mag trainen op aangepaste wijze, waarbij de anderhalve meter regel gewaarborgd blijft. Dit houdt dus in dat de trainers en begeleiders alleen aangepaste oefeningen kunnen geven, om zo aan de richtlijnen te kunnen voldoen. Om dit alles in goede banen te leiden, hebben wij het ‘Protocol verantwoord sporten bij vv Zwaluwen’ vastgesteld, met hierin alle regels, contactpersonen, routing en een aangepast trainingsschema.

Op 28 april ontvingen wij groen licht van de gemeente Vlaardingen op ons protocol en het opstarten van het buitensporten volgens de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Tot nader order gelden de volgende afspraken:

 1. De jeugd van v.v. Zwaluwen begint vanaf woensdag 29 april weer met trainen volgens schema;
 2. Er mogen per team maximaal twee vaste begeleiders/trainers aanwezig zijn. Zij krijgen vrijblijvend de keus om de trainingen te hervatten;
 3. Er worden geen ouders en toeschouwers toegelaten op ons sportpark;
 4. De kleedkamers, commissiekamer en kantine blijven gedurende deze maatregelen gesloten;
 5. Ouders/verzorgers brengen en halen hun kinderen van en naar het sportpark, tenzij de kinderen zelf naar het sportpark kunnen komen;
 6. De jeugd dient zich thuis om te kleden en te douchen. Omdat ons gebouw gesloten is adviseren wij dat elke speler en trainer een eigen bidon met drinken bij zich heeft;
 7. De trainers/begeleiders hebben een belangrijke rol wat betreft de gezondheid van hunzelf en de spelers. Zij zijn verantwoordelijk voor hun spelers zodra het sportpark betreden is. Zij moeten attent zijn op symptomen bij de spelersgroep en ingrijpen waar het nodig is;
 8. Ouders en verzorgers blijven achter het toegangshek bij de ingang van het sportpark. Buiten dit toegangshek houden we op eigen verantwoordelijkheid rekening met onderlinge afstand van anderhalve meter. Op onze parkeerplaats verzorgen wij een speciale route voor ophalen en brengen. De ingang is bij de gangbare entree, de uitgang na de trainingen aan de andere kant van het gebouw bij veld 4. De kinderen worden begeleid bij entree van het complex en toegang tot het sportveld;
 9. Mensen met verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging, moeten thuisblijven. Wij doen hiervoor een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid;
 10. Voorgenoemde afspraken gelden voor alle leden van v.v. Zwaluwen.
 11. In overleg met de gemeente zijn ook niet-leden welkom om onder begeleiding mee te voetballen. Om de veiligheid te kunnen waarborgen en voldoende begeleiding, moeten niet-leden zich vooraf aanmelden. Dit kan hier.

Gezien de nieuwe situatie kan dit beleid, in overleg met de gemeente, elk moment wijzigen. Dit communiceren we zo vroeg mogelijk, maar het kan gebeuren dat wij op in een kort tijdsbestek aanpassingen moeten doen, waardoor bijvoorbeeld trainingen op een laatste moment geen doorgang kunnen vinden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

We zien er naar uit onze jeugd weer te zien en om de trainingen weer te hervatten. Ook heten wij de Vlaardingse jeugd na inschrijving graag welkom. Let goed op jezelf en op elkaar en gebruik uw gezond verstand.

Het volledige protocol leest u hier.

Het aangepast trainingsschema vindt u hierupdate 4 juni

Voor vragen kunt u terecht bij de coördinator van de leeftijdsgroep of contactpersonen uit het protocol.