Welkom bij vvZwaluwen

V.V. Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136VH Vlaardingen
010-4749436
info@vvzwaluwen.nl

Postadres:
Postbus 6009
3130DA Vlaardingen

Adres

Nieuwe voorzitter v.v. Zwaluwen

De nieuwe voorzitter van v.v. Zwaluwen wordt Lex Boers. Conform de gevolgde koers volgt hij hiermee Peter van Buijtenen op die sinds de Algemene Ledenvergadering van december interim-voorzitter was.

Peter van Buijtenen heeft zoals afgesproken tijdelijk de functie van voorzitter op zich genomen. Volgens plan heeft het bestuur een goede opvolger gevonden in Lex Boers, een man met ervaring in het bedrijfsleven en daarnaast een echte Zwaluwen man.

Peter: “De afgelopen periode zijn wij met het nieuwe bestuur aan de slag gegaan met de uitgangspunten voor ons nieuwe beleid, zoals goedgekeurd door de ALV. Met name op het gebied van financiën, vrijwilligersbeleid, jeugdvoetbal en senioren- & prestatievoetbal. De eerste slagen in de organisatie zijn hiervoor gemaakt, en zullen ook voor onze leden meer zichtbaar worden wanneer we volgend seizoen weer mogen starten. Wat we zien is dat er weer meer mensen instappen als vrijwilliger, die zien dat er ons veel aan gelegen is om echt aan de slag te gaan met het nieuwe beleid met aandacht voor alle leden”.
De afspraak was vanaf het begin om tot mei als interim-voorzitter actief te zijn. Ik ben dan ook blij dat we met Lex Boers een echte clubman hebben gevonden die met een enorme ‘drive’ aan de slag wil.”

“Voor mij is het belangrijk dat Peter als bestuurslid wel actief blijft, zo creëren we een sterker bestuur.” zegt Lex. “Het zijn lastige tijden voor elke vereniging, en ik wil juist nu mijn steentje bijdragen om daar zo sterk mogelijk uit te komen. Op dit moment is het belangrijk dat wij elkaar zoveel mogelijk helpen, begrip tonen voor elkaars problemen. Wij zijn een hechte vereniging en met elkaar kunnen we heel veel betekenen en realiseren. Daar zijn in het verleden al hele mooie voorbeelden van voorbijgekomen.”

Lex begint per direct met het uitvoeren van de functie van voorzitter. Dit is ad interim tot de kandidaatstelling tijdens de eerstvolgende ledenvergadering.