Welkom bij vvZwaluwen

V.V. Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136VH Vlaardingen
010-4749436
info@vvzwaluwen.nl

Postadres:
Postbus 6009
3130DA Vlaardingen

Adres

Het eerste maatschappelijk jaarverslag van v.v. Zwaluwen

Met gepaste trots presenteren wij u het eerste maatschappelijk jaarverslag van voetbalvereniging v.v. Zwaluwen Vlaardingen: ‘Zwaluwen midden in de samenleving’.

Ruim 1,5 jaar geleden zette v.v. Zwaluwen Vlaardingen onder de titel ‘Zwaluwen 2.0’ een nieuw beleid in. Een beleid gericht op het verenigingsleven ,waarbij er ‘samen’ gewerkt wordt aan een vereniging die midden in de samenleving staat. Ondertussen is er veel bereikt en kunnen wij, als één van de eerste amateur voetbalverenigingen, met trots de eerste versie van ons maatschappelijk jaarverslag presenteren.

Juist sport kan worden ingezet om maatschappelijke veranderingen te verwezenlijken. Voetbal kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Zo zet de v.v. Zwaluwen Vlaardingen zich in voor een kruisbestuiving tussen voetbal en maatschappij, ook om op deze manier eventuele sociale problemen op te lossen. Zwaluwen stelt zijn clubhuis ‘open ’ voor de buurt, en gebruikt zijn sterke maatschappelijke rol in de eigen wijk en gemeenschap en zetten zich in voor hun leden, wijkbewoners en sociale thema’s in de wijk. De voetbalvereniging als buurthuis van de toekomst. Zwaluwen Vlaardingen vervult op deze manier een belangrijke rol in de wijk & is meer dan alleen een voetbalvereniging. Een mooie neveneffect is, dat de onderlinge band tussen de leden is versterkt, de band met ons eerste elftal is gegroeid en dat het aantal vrijwilligers en sponsoren is toegenomen.

Van de maatschappelijke activiteiten die we afgelopen seizoen hebben ontplooid doen we in bijgaand document verslag.

Via dit bericht willen wij u ook onze vrijwilligers enorm bedanken voor het steunen van onze vereniging. Met uw steun helpt u onze vereniging, de regio en de kinderen enorm. Zonder uw vrijwillige steun zouden wij deze projecten niet draaiend kunnen houden.

Met vriendelijke groet,
Hugo van Tienhoven & Lex Boers
Voorzitter en Vice Voorzitter vv Zwaluwen Vlaardingen

 

Maatschappelijk Jaarplan vv Zwaluwen Vlaardingen 2017