Welkom bij vvZwaluwen

V.V. Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136VH Vlaardingen
010-4749436
info@vvzwaluwen.nl

Postadres:
Postbus 6009
3130DA Vlaardingen

Adres

Een belangrijke update over de jeugdafdeling

Wellicht niet zichtbaar voor iedereen, maar de afgelopen weken is er hard gewerkt aan de basis van de vorming van een nieuwe jeugdorganisatie binnen v.v. Zwaluwen. Dit met als doelstelling om voor alle jeugdleden de kwaliteit van onze jeugdafdeling te verbeteren. Omdat wij elkaar nu, door de maatregelen, minder zien en spreken, vinden wij het wel belangrijk om jullie op deze manier bij te praten.Welke stappen zijn er tot nog toe gemaakt :1. In november heeft Lenny Spermon zijn taken als jeugdvoorzitter neergelegd, maar hij blijft wel actief binnen de jeugd van v.v. Zwaluwen. Hij gaat zich toeleggen op de meiden/dames afdeling en binnen de jeugd op het wedstrijdsecretariaat en de kleding. 2. De functie van jeugdvoorzitter is tijdelijk overgenomen door voorzitter Lex Boers en vicevoorzitter Leo van der Hoest. Zij hebben een e-mailadres in het leven geroepen, waar ouders, trainers en spelers belangrijke dingen kunnen melden, als zij dat nodig vinden. Dit emailadres is: jeugd@vvzwaluwen.nl3. Het bestuur heeft besloten om het beleidsplan jeugd, dat een aantal jaren geleden is gemaakt, als basis te gebruiken voor een 3-5 jarenplan naar de toekomst toe. Dit plan zal worden aangepast daar waar noodzakelijk, in overleg met het bestuur. De missie en visie van v.v. Zwaluwen dat de jeugd naast voetbaltechnische ontwikkeling vooral veel spelplezier moet hebben zal daarin worden benadrukt. Dit zowel voor de jongens als de meisjes. Ook met de meiden afdeling willen wij verder doorgroeien waarbij er op dit moment al een zeer goede organisatie staat die verder uitgebouwd kan worden naar de toekomst toe.4. Er wordt nu hard gewerkt aan een nieuwe organisatie binnen de afdeling jeugd. Hier zijn goede stappen in gezet en hierop is enthousiast gereageerd. De gesprekken lopen nu met meerdere mensen. 5. Er is een nieuwe Technische Commissie (TC) jeugd gevormd. Per omgaande zullen Jesse Huijser, Haitam Nouali, Kees Krijgsman en Jeffrey Krijgsman de staf gaan vormen voor het technische beleid van de jongens jeugdafdeling. Reguliere afstemming vindt plaats met bestuur en is tevens hoofdtrainer Henk de Zeeuw onderdeel van deze plannen. Jesse zal het beleid gaan maken binnen de jeugd als bestuurder voetbaltechnische zaken jeugd, Haitam wordt de hoofd jeugdopleiding, Kees wordt verantwoordelijk voor technische zaken onderbouw en Jeffrey van de bovenbouw. De eerste doelstelling zal zijn om uiterlijk eind februari de totale staf aan hoofdtrainers bij de jeugd voor het volgend seizoen bekend te maken. Gesprekken voor de overige teams worden in die fase voorbereid en waar mogelijk gevoerd. Daarnaast gaat gewerkt worden aan het opleidingsplan met als doelstelling duidelijk te maken hoe we willen voetballen binnen v.v. Zwaluwen en wat we de jonge spelers per leeftijdscategorie willen aanleren.6. De huidige mensen, die al voor de jeugd actief waren blijven gelukkig actief binnen de jeugd. Dat zijn Liesbeth Akkerman als vicevoorzitter jeugd en coördinator onderbouw, Ursula Scholman als coördinator bovenbouw en Peta van der Hoogt voor de ledenadministratie en als coördinator onderbouw.