Welkom bij vvZwaluwen

V.V. Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136VH Vlaardingen
010-4749436
info@vvzwaluwen.nl

Postadres:
Postbus 6009
3130DA Vlaardingen

Adres

Contributiebedragen Seizoen 2022-2023

Een gezonde financiële positie is van groot belang voor de continuïteit van de vereniging. Contributie van de leden aan de vereniging, is één van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor onze vereniging. Ieder jaar passen wij de contributiebedragen aan door indexering, op basis van de gegevens van het CBS.  Als gevolg van stijgende vaste lasten van de vereniging (van met name energiekosten, KNVB wedstrijdkosten en materiaalkosten) valt de indexering dit jaar hoger uit. Hierdoor zullen de contributiebedragen meer stijgen dan in voorgaande jaren. Bij onze collega voetbalverenigingen in het hele land, zien wij stijgingen van 5%-8%, soms zelfs 10%. Door het toepassen van correcties in voorgaande jaren, is de gemiddelde indexering (prijsstijging) bij ons 3,72%. Hieronder staat het overzicht van de contributiebedragen voor het seizoen 2022-2023.
André van der Vliet
Penningmeester v.v. Zwaluwen Vlaardingen