Welkom bij vvZwaluwen

V.V. Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136VH Vlaardingen
010-4749436
info@vvzwaluwen.nl

Postadres:
Postbus 6009
3130DA Vlaardingen

Adres

Bestuursupdate januari

In de onlangs gehouden ledenvergadering is door het bestuur een presentatie gehouden over de nieuwe uitgangspunten voor het beleid van de komende jaren. De uitwerking van deze plannen, als ook andere wetenswaardigheden, delen wij via een nieuwsbrief naar onze leden. Een aangepaste versie hiervan delen wij een dag later op onze site als bestuursupdate. Het bestuur hoopt hiermee de communicatie binnen de vereniging te verbeteren

Wijzigingen in het bestuur
In de ledenvergadering van december hebben wij afscheid genomen van Hugo van Tienhoven die 10 jaar de voorzitter van Zwaluwen is geweest. Door de ledenvergadering is besloten om Hugo tot erevoorzitter te benoemen. Gelukkig heeft Hugo toegezegd om nog actief te blijven voor de vereniging. Peter van Buijtenen zal voorlopig de rol van voorzitter op zich nemen.

Ook Annemiek Brandsma heeft besloten te stoppen met haar bestuursfunctie. Ook Annemiek blijft gelukkig actief binnen Zwaluwen.

Terug in het bestuur is Menno de Mol. Na in het verleden verantwoordelijk te zijn geweest voor de jeugd, neemt hij nu de functie Voetbaltechnische Zaken voor zijn rekening. De eerste speerpunten zijn het aanstellen van een nieuwe hoofdtrainer en het vormen van een nieuwe technische commissie

Uitgangspunten prestatievoetbal
V.v. Zwaluwen kiest voor de toekomst bewust zoveel mogelijk voor de ‘eigen jeugdleden’; het zijn van een ‘vereniging’ is hierbij het belangrijkste argument.

Daarom zal de A-selectie volgend seizoen uit meer spelers bestaan die (een deel) van de jeugdopleiding van Zwaluwen hebben doorlopen. Voor alle spelers geldt dat zij behalve een meerwaarde in het veld, dit ook buiten het veld zijn. Voor het seizoen 20-21 is het uitgangspunt dat minimaal 50% van de spelers afkomstig is uit eigen jeugd of uit jeugdspelers die eerder bij Zwaluwen hebben gespeeld.

We streven ernaar om dit aantal op termijn verder te laten groeien. Dit is alleen mogelijk als onze jeugd ook het ambitieuze niveau aan kan van onze senioren. Daarom wordt het budget voor het prestatievoetbal senioren komend seizoen gemaximaliseerd, en het bedrag dat voor het jeugdvoetbal beschikbaar is zo spoedig mogelijk verhoogd naar hetzelfde niveau. Bij de senioren zijn er een A- en een B-selectie. De spelers van de A-selectie kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Dit zal de komende maanden nader uitgewerkt worden door de commissie prestatievoetbal.  De A- en B-selectiespelers leveren een actieve bijdrage aan de vereniging, bij voorkeur bij de opleiding van onze jeugdleden of door een bijdrage in andere verenigingsactiviteiten.