Welkom bij vvZwaluwen

V.V. Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136VH Vlaardingen
010-4749436
info@vvzwaluwen.nl

Postadres:
Postbus 6009
3130DA Vlaardingen

Adres

Bericht van de ledenadministratie

Het einde van het seizoen nadert. De overschrijvingsperiode is weer aangebroken. Ook gaat men nadenken of men wil stoppen met voetballen (of niet hopen wij).
Onderstaand wat regels die wij hanteren.

Wat moet je doen om een overschrijvingsverzoek in te dienen ?

  1. Je meldt je aan bij de nieuwe vereniging met jouw relatiecode
  2. De nieuwe vereniging voert je in als nieuw lid van de vereniging
  3. Je wordt automatisch overgeschreven naar jouw nieuwe vereniging per 1 juli 2018 (indien de oude vereniging geen bezwaar heeft)

 

 

Alle overschrijvingen gaan dus digitaal.

De oude vereniging krijgt bericht dat er een overschrijving is aangevraagd.

De deadline voor het indienen van het overschrijvingsverzoek.
De deadline voor het indienen van de digitale overschrijving door de “nieuwe vereniging” is 15 juni 2018 – 23.59 uur.

Beëindigen lidmaatschap
Als u wilt stoppen met voetballen, dan dient u dit vóór 1 juli 2018 kenbaar te maken òf via het formulier op de site van Zwaluwen òf via een e-mail naar: ledenadministratie@vvzwaluwen.nl.

Mondeling opzeggingen worden niet in behandeling genomen. Zeg dus niet tegen de trainer dat u/je stopt met voetballen. Opzeggingen MOETEN schriftelijk worden ingediend.

Voor vragen zijn wij bereikbaar op de dinsdagen 5 en 12 juni van 19.00 tot 20.00 uur, de donderdagen 31 mei, 7 juni en 14 juni van 19.00 tot 20.30 uur en de zaterdagen 2 juni en 9 juni van 10.00 tot 11.00 uur. Voor de twijfelaars zijn wij nog aanwezig vrijdag 15 juni 2018 van 19.00 tot 20.30 uur.

Daarna zijn wij van de ledenadministratie gesloten. Vanaf 26 juli 2018 zijn wij alleen op donderdagavond aanwezig van 19.30 tot 20.30 uur.