Algemene Ledenvergadering 2017

Hierbij nodigt het Bestuur van v.v. Zwaluwen alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2017.

Op maandag 11 december a.s. zal deze om 20.00 uur plaatsvinden in ons clubgebouw aan de Zwaluwenlaan. Download hier de agenda voor deze vergadering.

Indien u vóór de vergadering in het bezit wilt zijn van de notulen en/of de financiële stukken (incl. toelichting), dan kunt u hiertoe vanaf 7 december a.s. per e-mail een verzoek doen aan de secretaris (bestuur@vvzwaluwen.nl).

Afmelden voor de Algemene Ledenvergadering kan ook via een e-mail naar de secretaris (bestuur@vvzwaluwen.nl).

Zoals te doen gebruikelijk, zullen tijdens de ledenvergadering de jubilarissen gehuldigd worden. De jubilarissen ontvangen hiervan persoonlijk bericht.

De secretaris