Welkom bij vvZwaluwen

V.V. Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136VH Vlaardingen
010-4749436
info@vvzwaluwen.nl

Postadres:
Postbus 6009
3130DA Vlaardingen

Adres

Algemene ledenvergadering

Geacht Zwaluwen lid,

Hierbij nodigt het Bestuur van v.v. Zwaluwen u van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2018/2019, die zal worden gehouden op maandag 16 december 2019 in ons clubgebouw aan de Zwaluwenlaan te Vlaardingen; aanvang 20.00 uur.

Indien u voor de vergadering in het bezit wilt zijn van de notulen en/of de financiële stukken (incl. toelichting), dan kunt u hiertoe vanaf zaterdag 14 december 2019 per e-mail een verzoek doen aan de secretaris (bestuur@vvzwaluwen.nl).

Afmeldingen voor de Algemene Ledenvergadering kunnen worden gedaan via de secretaris (bestuur@vvzwaluwen.nl).

Artikel 17 – Toegang en besluitvorming algemene vergadering

  1. a. Ieder lid vanaf 14 jaar heeft toegang tot de algemene vergadering.

Als toehoorders tot de algemene ledenvergadering worden toegelaten: bondsleden, sponsors en vrijwilligers.
Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. Pupillen, junioren jonger dan 18 jaar en aspirant-leden hebben geen stemrecht.

Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan drie stemmen uitbrengen. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.