Cookie beleid vv Zwaluwen

De website van vv Zwaluwen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen en Waarden

Normen en Waarden

De regels van het Normen en Waarden protocol dienen nageleefd te worden. Sociale controle is hiervoor een belangrijk middel. Als men klachten of opmerkingen heeft, kunnen deze hier worden doorgegeven middels het Meldingsformulier Conflicten/Incidenten.

Respect
Respect opbrengen voor anderen telt zwaar binnen onze vereniging. Er wordt niet gediscrimineerd; niet op basis van huidskleur, niet op land van herkomst en niet op geslacht. Sportiviteit is een basisbegrip waarnaar iedere speler zich schikt. Iedere speler die uitkomt voor onze vereniging dient zich derhalve correct te gedragen ten opzichte van medespelers, tegenstanders, scheidsrechter, assistent scheidsrechters, trainers, leiders, ouders, bestuur en publiek. Schelden wordt niet getolereerd. Dat geldt ook voor pesten.

Meedoen
We zijn een vereniging en geen commerciële sportinstelling. Een senior lid dient dan ook bereid te zijn om werkzaamheden voor de vereniging te verrichten. Hierbij valt te denken aan:
· het afruimen/opruimen van glaswerk, flesjes en afval aan de tafel waaraan men gezeten heeft;
· het verrichten van eenvoudige onderhouds- en/of schoonmaak werkzaamheden;
· deelname aan commissies, elftalbegeleiding, bestuursfuncties.
Ouders van junioren en pupillen dienen bij toerbeurt te rijden naar uitwedstrijden. Hiervoor worden wekelijks rijschema’s opgesteld.

Netheid
We zorgen er met z’n allen voor dat ons complex netjes is en blijft. Een daartoe door trainer, leider of aanvoerder aangewezen verenigingslid draagt bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van de kantine en het sportveldencomplex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. De trainer, leider of aanvoerder is uiteindelijk de eindverantwoordelijke voor de controle / uitvoering.

Diefstal en vernieling
We hebben respect voor andermans eigendommen. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan. Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade cq vernieling.

Alcohol en drugs
Voor het gebruik van alcohol in de kantine is een specifiek bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ opgesteld, waaraan iedereen die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden. Dit reglement is te vinden op onze website.
Drugsgebruik is ten strengste verboden.

Consumpties
Het nuttigen van in het clubhuis aangeschafte dranken dient bij voorkeur in de kantine plaats te vinden. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden is verboden. Flesjes en glazen zijn op last van de KNVB bij thuiswedstrijden van het 1e elftal sowieso verboden langs de velden. Het bestuur gedoogt het drinken van 1 krat bier per elftal na afloop van wedstrijden in de kleedkamer, mits men kan omgaan met deze geboden vrijheid en een en ander niet leidt tot vertraging in doorstromen van kleedkamergebruik en onverantwoord omgaan met glaswerk waardoor veiligheidsrisico’s ontstaan. Het nuttigen van zelf meegenomen dranken op het sportcomplex is verboden.

Roken
Met ingang van 1 september 2007 is het in ons gehele clubgebouw niet meer toegestaan om te roken.

Accepteer
Een verenigingslid dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat naar aanleiding van de door hem/haar gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het desbetreffende verenigingslid.

Corrigeer
Een verenigingslid dient zijn/haar mede-lid te corrigeren in het geval deze de gedragsregels overtreedt. Bij ernstige en/of herhaaldelijke overtreding van gedragsregels kan hiervan melding worden gemaakt bij de voorzitter(s) van de vereniging.

Aanspreekbaar
Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn/haar wangedrag. Een verenigingslid zal, indien hij/zij zich ten opzichte van de vereniging of een of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels door het bestuur minimaal worden gewaarschuwd. Herhaling zal leiden tot royement.

Betaal op tijd
Lid zijn van een vereniging kost geld. De contributie wordt op tijd betaald. Niet op tijd betalen betekent niet spelen en na afloop van het seizoen ook geen overschrijving naar een andere vereniging. Op onze website staan de hoogte van contributie en de uiterste betaaldata vermeld.

Gedragsregels begeleiders
Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom hebben wij bij Zwaluwen gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers, coaches, begeleiders en andere vrijwilligers (verder in de tekst begeleider genoemd). De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. De gedragsregels kun je hier vinden.

Vertrouwenscontactpersoon
Binnen Zwaluwen is een vertrouwenscontactpersoon aanwezig. Zij staat vrijwilligers en leden bij indien er sprake is van ongewenste omgangsnormen. De vertrouwenscontactpersoon kan vertrouwelijk worden benaderd via het Meldingsformulier Conflicten/incidenten.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!